Eggflow Blog

Marketing Automation

Mẫu workflow nuôi dưỡng khách hàng

Tạo workflow là quá trình bạn nghiên cứu những khả năng có thể xảy ra khi tương tác với khách hàng. Sau khi đã nghiên cứu kĩ lưỡng nhu cầu và tâm lý khách hàng, áp dụng một cách linh hoạt các… Continue Reading →

Từ AdCoffee đến Eggflow: Bước tiến đến Marketing Automation

Năm 2015, AdCoffee ra đời với vai trò là nền tảng quảng cáo Facebook, tích hợp các tính năng giúp nhà quảng cáo tối ưu chiến dịch. Sau hơn 2 năm hoạt động, AdCoffee đã được đội ngũ phát triển… Continue Reading →

Facebook Live Chat trên Landing Page: Thực hiện đơn giản với AdCoffee

Ngày 30/11/2017, Facebook chính thức ra mắt plug-in trò chuyện với khách hàng, Facebook Live Chat trên Landing Page. Ngay sau khi ra mắt, plug-in này đã được cộng đồng kinh doanh online chào đón mạnh mẽ bởi sự tiện… Continue Reading →

AdCoffee 3.0: Có gì mới?

Sau khi ra mắt, phiên bản AdCoffee 2.0 đã nhận được phản hồi khá tích cực từ phía người dùng. Trong thời gian tới, dự kiến AdCoffee sẽ tiếp tục cho ra mắt phiên bản AdCoffee 3.0. Trước khi trải… Continue Reading →

How to optimize landing page conversion

A landing page is no doubt one of the most important elements in your journey of conquering your customers. Like blog and social media, landing page need a well prepared content and layout in order to capture visitor’s information in their… Continue Reading →

Tạo landing page với AdCoffee: Hướng dẫn chi tiết

Trong Inbound Marketing, xây dựng tệp khách hàng tiềm năng có thể được coi là bước quan trọng nhất. Tệp khách hàng tiềm năng khác với một danh sách email thông thường ở chỗ những người để lại thông tin đều… Continue Reading →

Create landing page using AdCoffee: Detailed instruction

Creating landing page is a powerful function of AdCoffee. This allows even non-tech users to create their own landing page within a few minutes. During your first experience with AdCoffee, you maybe confused by AdCoffee wide range of tools and functions. Let… Continue Reading →

Ideas for a Facebook content plan

  In AdCoffee previous posts, we have gone through blog content strategy. Your next step after taking care of your blog content is creating social media background to endorse your blog. In this post, let’s have a look at how… Continue Reading →

Great content for your blog, NOT just about content

On AdCoffee’s last post about building great content for your blog, we offered you some clues what to write about when you think you run out of ideas. In this post, let’s discuss about other things around building content for your… Continue Reading →

Build great content for your blog

Blog is where your inbound marketing campaign starts. However, writing has never been an easy task since we were still in schools. Writing in marketing is a bit different. If you are writing with a purpose of promoting your business,… Continue Reading →

« Older posts

© 2018 Eggflow Blog — Powered by WordPress

Theme by Anders NorenUp ↑